Levoča

Pohľad na Levoču z komunikácie I/18, smerom od Popradu. Slovakia | Levoča in Slovakia
Toto médium zobrazuje chránenú pamiatku s číslom NKP 704-4442/0 v Slovenskej republike. CHMSK/704-4442/0,CHMSK/704-4442(Ďalšie obrázky s číslom: 704-4442/0, 704-4442. Hľadať na sk.wikipedia.org.) | Levoča in Slovakia
Toto médium zobrazuje chránenú pamiatku s číslom NKP 704-2768/3 v Slovenskej republike. CHMSK/704-2768/3,CHMSK/704-2768(Ďalšie obrázky s číslom: 704-2768/3, 704-2768. Hľadať na sk.wikipedia.org.) | Levoča in Slovakia
Toto médium zobrazuje chránenú pamiatku s číslom NKP 704-3024/3 v Slovenskej republike. CHMSK/704-3024/3,CHMSK/704-3024(Ďalšie obrázky s číslom: 704-3024/3, 704-3024. Hľadať na sk.wikipedia.org.) | Levoča in Slovakia
Pamätník padlých československých a sovietskych vojakov z roku 1945. (Historické, slobodné kráľovské mesto Levoča zaradené do zoznamu UNESCO.) | Levoča in Slovakia
A view across the main square of the oldtown in Levoča. | Levoča in Slovakia
Historické mešťanské domy v centre mesta Levoča. | Levoča in Slovakia
Toto médium zobrazuje chránenú pamiatku s číslom NKP 704-2741/4 v Slovenskej republike. CHMSK/704-2741/4,CHMSK/704-2741(Ďalšie obrázky s číslom: 704-2741/4, 704-2741. Hľadať na sk.wikipedia.org.) | Levoča in Slovakia
Historické mešťanské domy v centre mesta Levoča. | Levoča in Slovakia
Toto médium zobrazuje chránenú pamiatku s číslom NKP 704-2741/2 v Slovenskej republike. CHMSK/704-2741/2,CHMSK/704-2741(Ďalšie obrázky s číslom: 704-2741/2, 704-2741. Hľadať na sk.wikipedia.org.) | Levoča in Slovakia
Sídlo mestského úradu v centre mesta Levoča. V popredí socha Ľudovíta Štúra.Ľudovít Štúr. Detail sochy, ktorá je umiestnená na námestí Majstra Pavla. Socha je zo spišského travertínu, jej autorom je František Gibala, Doba vzniku rok 1949. Socha bola slávnostne odhalená 30. októbra 1949 v rámci 100. výročia zrušenia poddanstva. Mesto Levoča. | Levoča in Slovakia
The main square of the oldtown in Levoča. A renaissance house. | Levoča in Slovakia
Toto médium zobrazuje chránenú pamiatku s číslom NKP 704-2892/0 v Slovenskej republike. CHMSK/704-2892/0,CHMSK/704-2892(Ďalšie obrázky s číslom: 704-2892/0, 704-2892. Hľadať na sk.wikipedia.org.) | Levoča in Slovakia
This media shows the protected monument with the number 704-2891/1 CHMSK/704-2891/1,CHMSK/704-2891(other) in the Slovak Republic. | Levoča in Slovakia
Toto médium zobrazuje chránenú pamiatku s číslom NKP 704-2890/0 v Slovenskej republike. CHMSK/704-2890/0,CHMSK/704-2890(Ďalšie obrázky s číslom: 704-2890/0, 704-2890. Hľadať na sk.wikipedia.org.) | Levoča in Slovakia
Toto médium zobrazuje chránenú pamiatku s číslom NKP 704-2892/0 v Slovenskej republike. CHMSK/704-2892/0,CHMSK/704-2892(Ďalšie obrázky s číslom: 704-2892/0, 704-2892. Hľadať na sk.wikipedia.org.) | Levoča in Slovakia
Vlkolínec | Levoča in Slovakia
This media shows the protected monument with the number 704-2891/1 CHMSK/704-2891/1,CHMSK/704-2891(other) in the Slovak Republic. | Levoča in Slovakia
Historické mešťanské domy v centre mesta Levoča. | Levoča in Slovakia
Toto médium zobrazuje chránenú pamiatku s číslom NKP 704-2955/1 v Slovenskej republike. CHMSK/704-2955/1,CHMSK/704-2955(Ďalšie obrázky s číslom: 704-2955/1, 704-2955. Hľadať na sk.wikipedia.org.) | Levoča in Slovakia
Toto médium zobrazuje chránenú pamiatku s číslom NKP 704-2891/1 v Slovenskej republike. CHMSK/704-2891/1,CHMSK/704-2891(Ďalšie obrázky s číslom: 704-2891/1, 704-2891. Hľadať na sk.wikipedia.org.) | Levoča in Slovakia
Zimný štadión Levoča v auguste 2018. | Levoča in Slovakia
A view across the main square of the oldtown in Levoča. | Levoča in Slovakia
Town in 🇸🇰 Slovakia with a population of around 15 thousand people.

Levoča is an ancient town in eastern Slovakia, famous for its well-preserved historical center. The center is a labyrinth of narrow streets and alleyways, lined with Gothic, Renaissance, and Baroque architecture. Highlights include the Gothic Church of St. James, the ornate Renaissance Town Hall, and the Baroque Church of the Holy Trinity. There are also several museums, including the Museum of Spiš, which displays artifacts from the region's rich history. Levoča is a popular tourist destination, and the town's restaurants and pubs are a great place to sample traditional Slovak cuisine.

Have you been to Levoča? Tell others what makes this place worth a visit!

Climate icon0°
Jan
Climate icon0°
Feb
Climate icon0°
Mar
Climate icon0°
Apr
Climate icon0°
May
Climate icon0°
Jun
Climate icon0°
Jul
Climate icon0°
Aug
Climate icon0°
Sep
Climate icon0°
Oct
Climate icon0°
Nov
Climate icon0°
Dec

You can expect temperatures of around NaN° Celsius in May during the day in Levoča.