Przemyśl

Przemyśl - Bazylika archikatedralna p.w. Wniebowzięcia NMP | Przemyśl in Poland
Most Brama Przemyska | Przemyśl in Poland
Modernistyczny Dom Robotniczy. | Przemyśl in Poland
Przemyśl od zachodu | Przemyśl in Poland
Kościół Karmelitów w Przemyślu, Polska. | Przemyśl in Poland
The detail over the main entrance to the station building in Przemyśl - one of the most amazing station buildings in Poland. | Przemyśl in Poland
Lubomirski's Palace in Przemyśl, Poland. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska. | Przemyśl in Poland
Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy 
cerkiew prawosławna, dawniej greckokatolicka 

murowana, zbudowana w 1880 r. | Przemyśl in Poland
Przemyśl, Bazylika | Przemyśl in Poland
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu | Przemyśl in Poland
This is a photo of a monument in Poland identified by the ID | Przemyśl in Poland
Pałac biskupów greko-kat., mur., XIX/XX
Przemyśl, pl. Czackiego 1 (d.3), Przemyśl | Przemyśl in Poland
zespół klasztorny jezuitów

Kościół p.w. Serca Jezusowego, ob. katedra greko-kat., mur., 1627-1678, 1760, 1903-1904
Klasztor, ob. spółdzielnia inwalidów, mur., 1687-1720, 1846, 1962
Kolegium, ob. muzeum diecezjalne, mur., 1683, 1757, 1846, pocz. XX

Przemyśl, ul. Katedralna | Przemyśl in Poland
View of Przemyśl from Clock tower | Przemyśl in Poland
Pomnik Orląt Przemyskich w Przemyślu, Polska. | Przemyśl in Poland
Przemyśl - Bazylika archikatedralna p.w. Wniebowzięcia NMP | Przemyśl in Poland
Pałac Lubomirskich w Przemyślu, Polska. Siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. | Przemyśl in Poland
Kopiec Tatarski w Przemyślu, Polska | Przemyśl in Poland
This is a photo of a monument in Poland identified by the ID | Przemyśl in Poland
Przemyśl, nowy cmentarz żydowski | Przemyśl in Poland
Kościół św. Antoniego w Przemyślu, Polska. | Przemyśl in Poland
Przemyśl, Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP | Przemyśl in Poland
Klasztor Zakonu Bazylianów Świętego Jozafata p.w. Współcierpienia Najświętszej Bogurodzicy w Przemyślu | Przemyśl in Poland
Kamienice na ulicy Grunwaldzkiej, Przemyśl, Polska. | Przemyśl in Poland
The New Synagogue (Scheinbach Synagogue), Przemyśl | Przemyśl in Poland
City in 🇵🇱 Poland with a population of around 63 thousand people.

Przemyśl is a small city in the extreme southeast of Poland, on the border with Ukraine. It’s an important garrison town, and the old fortifications around the city are well worth a visit. The city centre is quite compact and easy to explore on foot, with a mix of grandiose 19th-century buildings and pretty, cobbled streets. There are a few museums and galleries, as well as a lively cafe and bar scene. The main attraction, though, is the city’s location right on the border with Ukraine. There’s a lot of interesting history here, and it’s a great place to experience a little bit of both Polish and Ukrainian culture.

Have you been to Przemyśl? Tell others what makes this place worth a visit!

Climate icon0°
Jan
Climate icon0°
Feb
Climate icon0°
Mar
Climate icon0°
Apr
Climate icon0°
May
Climate icon0°
Jun
Climate icon0°
Jul
Climate icon0°
Aug
Climate icon0°
Sep
Climate icon0°
Oct
Climate icon0°
Nov
Climate icon0°
Dec

You can expect temperatures of around NaN° Celsius in March during the day in Przemyśl.